I Coz Ze Zgasle Zamkneli Mu Oczy

I cóż, że zgasłe zamknęli mu oczy
Pod władczym, twardym cieniem brwi wikinga?
Cóż, że na trumnie czarna czapka leży,
Wielka buława i zwycięska klinga?

Nikt nie rzekł: "Umarł". Szeptano: "Nie żyje".
Pierś każda mocą ducha Jego wzbiera.
Wielkość w najdroższej trumnie się nie mieści.
Bohater nigdy, nigdy nie umiera.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License